Tin tức liên quan ngành nhựa đường và phụ gia SBS

Quyết định 3904/QĐ-BGTVT về phụ gia SBS

Ngày 6/12/2016 Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 3904/QĐ-BGTVT về “Chỉ dẫn kỹ thuật tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu Bê tông nhựa chặt thông thường có sử dụng phụ gia SBS trộn với cốt liệu nóng tại trạm trộn”. 

Chỉ dẫn này quy định những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu, thiết kế hỗn hợp, công nghệ chế tạo, công nghệ thi công, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu các lớp bê tông nhựa chặt rải nóng có sử dụng phụ gia SBS trộn trực tiếp với cốt liệu nóng tại trạm trộn (BTNC – SBS)… click vào link bên dưới để xem toàn bộ quyết định.

TCCS 43 - 2022 - Bê tông nhựa SBS - 24.6.2022

Tổng Cục đường bộ Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 2668/QĐ-TCĐBVN ngày 24/6/2022, công bố Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 43: 2022/TCĐBVN Thi công và nghiệm thu Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường có phụ gia SBS trộn khô.

Nội dung chính của Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 43: 2022/TCĐBVN Thi công và nghiệm thu Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường có phụ gia SBS trộn khô (BTNC – SBS): Phụ gia SBS có tác dụng tăng khả năng kháng hằn vệt bánh xe của hỗn hợp bê tông nhựa. BTNC-SBS dùng làm mới mặt cho kết cấu áo đường làm mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp kết cấu áo đường cao tốc, đường ô tô, đường đô thị, vị trí cải thiện khả năng kháng hằn vệt bánh xe.

Click vào link bên dưới để xem toàn bộ TCCS43:2022

8073 /BGTVT-CQLXD

V/v sử dụng phụ gia đối với mặt đường BTN lớp trên – Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn – QL45 thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Sau khi xem xét Văn bản số 1946/BQLDATL-MSQL45 ngày 21/7/2022 của Ban QLDA Thăng Long và Văn bản số 2171/CQLXD-QLXD1 ngày 04/8/2022 của Cục QLXD & CLCTGT về việc sử dụng phụ gia đối với mặt đường BTN lớp trên – Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn – QL45 thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020, Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) có ý kiến như sau:

  1. Để tăng tính ổn định cho bê tông nhựa lớp trên (BTN C12,5), Bộ GTVT chấp thuận cho phép bổ sung phụ gia SBS đối với lớp bê tông nhựa lớp trên (BTN C12,5) của Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45 theo kiến nghị của Ban QLDA Thăng Long tại Văn bản số 1946/BQLDATL- MSQL45 ngày 21/7/2022. Chi phí bổ sung phụ gia SBS cho lớp bê tông nhựa nêu trên dự kiến khoảng 70 tỷ đồng được lấy từ chi phí dự phòng khối lượng của các gói thầu tương ứng hoặc dự phòng của Dự án (đối với gói thầu không còn dự phòng khối lượng)………………….